YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI


Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığınca, Elektrik İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan Bina Koruma Topraklaması yapım işi Doğrudan Temin (22/d) ile yaptırılacaktır.