YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI


Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı’nca Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın ihtiyacı olan Alüminyum Pencere arızalı yerin Tamirat ve Tadilat işi Doğrudan Temin (22/d) ile yaptırılacaktır.