YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI


Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca, “ODTÜ Yurt binalarında kullanılmak üzere satın alınacak 28 kalem sıhhi tesisat malzemesi alımı Doğrudan Temin (22/d) ile yaptırılacaktır.