YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI


Genel Bilgi

ODTÜ'nün kuruluş yılları ve sonrasında "Genel Müdürlük" olarak görev yapmakta olan dairemiz, 1982 yılında YÖK yasasının kabulünden sonra "Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı" (YİTDB) adı altında görevini sürdürmektedir. YİTDB, gerek Ankara kampusü gerekse diğer bağlı kampüslerde (sonradan bizden ayrılan Gaziantep ve Kahramanmaraş dahil) inşaa edilen (veya satın alınan) tüm binaların projelendirmeleri, ihaleleri, inşaatları, denetimleri ve işletmelerinden sorumlu olmuştur.

Üniversitemiz için gerekli her türlü yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüd, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet veren Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görev alanları oldukça geniştir.

Uzman personelimiz ile gerekli alanlarda sorunlara olabildiğince ivedi çözüm bulmayı hedefliyoruz. Yeterli olmayan ekipman, personel ve tasarruf tedbirleri yüzünden bazen istenilen hizmetlerde aksaklıklar yaşanmaktadır. Ancak, zaman içerisinde bu aksaklıkları en aza indirmek için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Üniversitemiz birimleri, ihtiyaçlarını Başkanlığımız İnşaat Kontrol Fen Heyeti, İhale Kesin Hesap, Etüd-Proje, Kampus Planlama, Planlama ve Koordinasyon, Isı ve Su İşletme, Elektrik İşletme, Telefon İşletme, Taşıt İşletme, Yapı Bakım, Genel Atölyeler Müdürlükleri’nden Rektörlük Makamı’na yazılı başvuru ile talepte bulunarak gündeme getirmektedir. Dairemiz tarafından incelenen talepler Rektörlük Makamı’nın onayından sonra ihale ve imalat aşamasına öncelik sırasına göre alınarak gerekli işlemler yapılmaktadır.