Son Güncelleme:
01/11/2018 - 14:50

MİSYON

      Teknolojik gelişmeleri takip ederek, ODTÜ üretkenliğinin ve toplumsal hizmetlerinin en verimli şekilde sürdürülmesini sağlayacak her türlü, yapı, tesis, ulaşım, bakım, onarım, imalat, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde hizmet verilmesini, kaliteli açık yeşil alanların oluşturulmasını, orman ekosistemi ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesini, bugün ve gelecekteki nesillere yönelik; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli gelişmeyi sağlayacak fiziki mekânların mevzuat hükümlerine uygun şekilde tesis edilmesini ve ikamesini sağlamak.