Genel Bilgi;

     ODTÜ'nün kuruluş yılları ve sonrasında "Genel Müdürlük" olarak görev yapmakta olan dairemiz, 1982 yılında YÖK yasasının kabulünden sonra "Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı" (YİTDB) adı altında görevini sürdürmektedir. YİTDB, gerek Ankara kampusü gerekse diğer bağlı kampüslerde (sonradan bizden ayrılan Gaziantep ve Kahramanmaraş dahil) inşaa edilen (veya satın alınan) tüm binaların projelendirmeleri, ihaleleri, inşaatları, denetimleri ve işletmelerinden sorumlu olmuştur.

   Üniversitemiz için gerekli her türlü yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüd, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet veren Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görev alanları oldukça geniştir.

    Uzman personelimiz ile gerekli alanlarda sorunlara olabildiğince ivedi çözüm bulmayı hedefliyoruz. Yeterli olmayan ekipman, personel ve tasarruf tedbirleri yüzünden bazen istenilen hizmetlerde aksaklıklar yaşanmaktadır. Ancak, zaman içerisinde bu aksaklıkları en aza indirmek için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Üniversitemiz birimlerinin, ihtiyaçlarını Başkanlığımıza ait, aşağıda yazılı olan birimler büyük bir özveri ile çalışarak yerine getirmektedir.

1- Ağaçlandırma ve Çevre Düzenleme Müdürlüğü

2- Elektrik İşletme Müdürlüğü

3- Fen İşleri Müdürlüğü

4- Genel Atölyeler Müdürlüğü

5- Isı Su İşletme Müdürlüğü

6- İhale Kesin Hesap Müdürlüğü

7- Kampus Planlama Müdürlüğü

8- Satın Alma Birimi 

9-  Taşıt İşletme Müdürlüğü

10-Telefon İşletme Müdürlüğü

11-Yapı Bakım Müdürlüğü