Son Güncelleme:
02/03/2022 - 16:54

MİSYON

Teknolojik gelişmeleri takip ederek, ODTÜ üretkenliğinin ve toplumsal hizmetlerinin en verimli şekilde sürdürülmesini sağlayacak her türlü, yapı, tesis, ulaşım, bakım, onarım, imalat, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde hizmet verilmesini, kaliteli açık yeşil alanların oluşturulmasını, orman ekosistemi ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesini, bugün ve gelecekteki nesillere yönelik; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli gelişmeyi sağlayacak fiziki mekânların mevzuat hükümlerine uygun şekilde tesis edilmesini ve ikamesini sağlamak.

VİZYON

Teknoloji, konfor, kalite ve estetik değerlerden ödün vermeyen öncü ve yenilikçi yaklaşımlarla Üniversitemizin alt ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılamak, orman ekosistemini ve biyo-çeşitliliğini korumak, engelsiz ve sürdürülebilir bir kampüs için gerekli plan, program ve uygulamaların hayata geçirilmesini sağlamak, iç ve dış paydaşlarımızın desteği ve katılımı ile mimari ve kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak.