Fatih KESKİN

Bütçe Birimi Sorumlusu

E-posta: fkeskin@metu.edu.tr

Tel: 0312 210 61 05

BÜTÇE BİRİMİ MİSYONU

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin strateji ve politikaları doğrultusunda, eğitim-öğretim ve bilim faaliyetleri ile görev alanındaki hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına tahsis edilen bütçe ödeneklerinin hizmetin sürdürülebilirliği çerçevesinde plan ve programları yapmak, faaliyet alanına giren ödemelerin sağlıklı ve aksamadan yürütülmesinde iç ve dış paydaşlara kesintisiz destek sunmaktır.

 BÜTÇE BİRİMİ VİZYONU

Çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Ülkemiz ve Dünyadaki teknolojik gelişmelerle yaratıcı, yenilikçi ve sürekli öğrenmeye açık personel yetiştirmek, kurum menfaatini ön planda tutmak, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Bütçe Kanunu doğrultusunda finansal kayıtları tutarak hesap verme sorumluluğu doğrultusunda adil ve ilkeli hizmet anlayışı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının hizmetlerini ön plana çıkartarak Üniversitenin diğer birimleri arasında lider ve öncü olmasını sağlamak.

 

İŞ/GÖREVİ:

  • Üniversitenin belirlediği Misyon, Vizyon ve Kalite Yönetim Sistemi doğrultusunda hareket etmek
  • Üniversitenin Yatırım programının uygulanması ve projelerinin yapım, mal ve hizmet alımlarında talebin kayıt aşamasından başlayarak ödeme aşamasına kadar sorunsuz ödeme yapılabilmesi için gerekli tüm önlemlerin almak.
  • Üniversitenin yatırım programındaki ödenekler Bütçe Kanunun ekinde yer alan (E) işaretli cetvelde belirtilen limitler dahilinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda belirtilen usullerine göre satın alma işlemlerinde Daire Başkanlığı kullanımına verilen ödenek serbestlikleri doğrultusunda en uygun bütçe tertibi verilerek alımın sağlanmasında satın alma birimine destek vermek.
  • Mali takvimin açılmasıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan bütçe kalemlerinin Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programının uygulanmasına ilişkin uygulama tebliği kapsamında Yapı İşler ve Teknik Daire Başkanlığı’nın aylar itibariyle tertip ve serbestlikler bazında rapor hazırlayarak Başkanlık Makanıma sunmak.
  • Mali yılbaşında Daire Başkanlığına bağlı altyapı birimlerinin tüm ihtiyaçlarını yaklaşık maliyetleriyle birlikte toplamak, Başkanlık ve Müdürlükler koordinasyonunda öncelikleri belirlemek ve bu öncelikleri yaklaşık maliyetleriyle birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe Birimine iletmek.  
  • Yıl içinde ihtiyaç duyulan ilave ödeneklerin tahsisini gerçekleştirmek.
  • Bütçe Birimine elektronik posta ile gönderilmiş olan talep dosyası, avans ve kredi harcama talimatlarını ve ödeme emirlerini Bütçe Yönetim Sisteminde (Portal) kayıt işlemlerini yapmak.
  • Başkanlık bütçe kalem ve ödenekleriyle ilgili bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemleri yapmak.

BÜTÇE BİRİMİ FORMLARI:

6.3a Açık İhale Ödenek Tahsis Formu

6.3b Doğrudan Temin Ödenek Tahsis Formu

6.24 Avans Harcama Talimat Formu