31. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nca “MEVCUT YSC DOLUMU VE YENİ YSC ALIMI” işi Doğrudan Temin (22/d) ile yaptırılacaktır.
Duyuru / Teknik Şartname  GÜNCEL MALZEME LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDIĞINDAN DOLAYI DUYURU 30.09.2019 SAAT 11:40 DA GÜNCELLENMİŞ OLUP 04.10.2019 TARİHİNE KADAR SÜRE UZATIMI YAPILMIŞTIR. TÜM KATILIMCI FİRMALARA İLAN OLUNUR.
25/09/2019